1
 


Zonê Ma/Kırmancki Qesebend - Sözlük
Pela Seri/Home  |  Pêrine/Hepsi/Alles/All  | Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  | Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  | English-Zonê Ma/Kırmancki  |  Fêlê/Fiiller/Verben/Verbs  |  Qeydi veng/Ses kayıtlı/Audio  |  Gramer/Grammatik/Grammar  |   Forum  |  Ad-On's  |                 Bexş/Bağış/Spenden/Donate  




         




Pêrine/Hepsi/Alles  | Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki


 ç   ğ   ı   ş   â   ê   î   û   İ   Ç   Ğ   Ş 




 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 |<  <  >  >| 

22437 Kayıtlar bütün:  <<  301  331  361  391  421  451  481  511  541  571  >> 

TürkceZonêMa/Kirmancki
1) Alevi rehber, Rah-ı hak rehberi (rayberê raa heqi), hak yolu rehberi, hakikat yolu rehberi 2) Rehber, kılavuz, yol gösteren 3) bir erkek ismiRayber [e.] [din. → 1, Rayberê raa heqi]
1) alevilerin ve bektaşilerin toplu halde ettikleri ibadetin adı 2) günün yarısı, öğün 3) hükümdar, şah 4) bir erkek ismi 5) toplama, bir araya getirme Cem [e.] [din. → 1] [Far. → 3,4]
[Ar. → 5]
1) alevilikte ergenlik, evlilik ve musahiplik gibi çeşitli yaşam döngülerindeki ikrar 2) saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme, bildirme, benimseme, onama, kabul, tasdikiqrar [din. → 1] [Ar.] (bê iqrar bımane! - ikrarsız kalasın!)
1) altın renkli 2) bir kız ismiZergune [d.] [Far.]
1) altın saçıcı 2) bir kız ismiZerefşane [d.] [Far.]
1) altın taç 2) bir kız ismiZerrintaçe [d.] [Far.]
1) altın tel, sırma 2) bir kız ismiZerrişte [d.] [Far.]
1) altınla süslenmiş 2) bir kız ismiZerrinkare [d.] [Far.]
1) alta doğru hareket eyliyor 2) içe doğru boşaltıyor, içine döküyor 3) batırıyor, gark ediyor, içe gömüyor keno tıro
1) alta koyuyor, altına yerleştiriyor 2) alta ekliyor, altına ekliyorkeno bıne
1) altüst etme, gelişigüzel davranma 2) yiyip içip sorumsuzca gezmexo ser xo bın ra kerdene
1) am(m)a, fakat 2) hâlâ, halen 3) hemen, aynı anda, vakit geçmeden, gecikmedenhama
1) ambar, zahire deposu 2) kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek 3) eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık ambar [e.] [Far. → Orta Far. → Sanskr.]
1) ampul, içinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı cam tüp) 2) ampul, ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişeampul [tıbbi → 1] [Fr. → Eski Yun. → Lat.]
1) anatomi, beden yapısı, gövde yapısı 2) insan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrihanatomi [Fr. → Eski Yun.] [anat.]
1) anlaşılmasını sağlıyor 2) akla düşürüyor fino aqıl
1) annenin çağrılış sözcüğü 2) kadıncağız, yaşlı bacıcıkkhılê [d.] (2)
1) ara bozucu (arabozan), ikiyüzlü 2) boşboğaz, ispiyoncufızıl (1)
1) araştırıp bulmak, belirlemek, tespit etmek 2) haber almak, işitmek doskerdene (döskerdene)
1) arka arkaya girip sıralanıyor 2) kaçınıyorkuno ra têpey
1) arka taraf 2) son, sonuçpeyni [d.]
1) arkadan 2) sonundanpeyniya ra
1) arkasına/ardına/peşine düşmek 2) araştırmakdıma kotene
1) arkaya koyuyor, arkasına yerleştiriyor 2) arkaya ekliyor, arkasına ekliyorkeno pey
1) arkaya takılıyor 2) savılıyorkuno ra pey
1) arkaya takılmak, ardına düşmek 2) çekinmek 3) savılmakera pey kotene (era pey kewtene) (no cı ra kuno ra pey - bu ondan çekiniyor) [f.]
1) arkaya takıyor, arkasına tutuk ediyor 2) savıyorfino ra pey
1) artık 2) helede
1) arzu, istek dilek 2) hevesarzu [Far.] (3)
1) aslen, aslı (köken, kök, soy yönünden) 2) memleket olarak (halk ağzından)eslê (eslê xo Xınısa - aslen Hınıs'lıdır; eslê xo xormeka - aslen (kökeni, soy olarak) hormektir)
 |<  <  >  >| 

22437 Kayıtlar bütün:  <<  301  331  361  391  421  451  481  511  541  571  >> 





Pêrine/Hepsi/Alles  |  Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  |  Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  |  English-Zonê Ma/Kırmancki






Copyright © D.E.Z.D.











powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!