1
    
 


Zonê Ma/Kırmancki Qesebend - Wörterbuch
Pela Seri/Home  |  Pêrine/Hepsi/Alles/All  | Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  | Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  | English-Zonê Ma/Kırmancki  |  Fêlê/Fiiller/Verben/Verbs  |  Qeydi veng/Ses kayıtlı/Audio  |  Gramer/Grammatik/Grammar  |   Forum  |  Ad-On's  |                 Bexş/Bağış/Spenden/Donate  Pêrine/Hepsi/Alles  | Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki


Serbest Arama:
 ç   ğ   ı   ş   â   ê   î   û   İ   Ç   Ğ   Ş 20079 Zonê Ma/Kırmancki ARAMA Kelimeleri


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 |<  <  >  >| 

 1  31  61  91  121  151  181  211  241 

DeutschZonêMa/Kirmancki
ich arbeiteez gurinane (xebetinane)
ich arbeite gerade (oder: ich bin am arbeiten)ezo gurinane (xebetinane)
ich arbeite nicht ez nêgurinane (nêxebetinane)
ich arbeitete (Präteritum)ez guriyane (xebetiyane)
ich arbeitete (war dabei, zu arbeiten) (Imperfekt)ez guriyêne (xebetiyêne) (hêkata waxtê nıkay)
ich bin es nichtez niyane (nine, niyune)
ich bin kein Türkeez tırk niyan
ich bin müdeez qefeliyaiyane
ich bin müdehewnê mı yêno
ich brachte dich wegmı to berda
ich brachte siemı a ardêne
ich brachte sie hermı a arde
ich brachte weg (war dabei, wegzubringen)mı berdêne
ich bringe nicht ez nêanane (nêan, nêanu, niyanu)
ich erreiche die Schule ez resena mektebe
ich finde das verlorene Buchez kıtavê vindbiyayi vinan
ich fürchte nichtez nêtersenane (nêtersenu)
ich gab dir Büchermı kıtabi dêne to
ich gebeez danane (ez dan, ez don, ez danu)
ich gebe nicht ez nêdanane (nêdan, nêdon, nêdanu)
ich geheez şonane
ich gehe mit dem Auto zur Arbeitez ebe arebe şonane kar
ich gehe mit dem Bus zum Einkaufszentrumez ebe otoboz şonane merkezê hêrinayeni
ich gehe mit dem Zug zur Arbeitez ebe tırene şonane kar
ich gehe nichtez nêşonane
ich gehe nicht zum Arztez doxtori nêşonane (ez nêşonane doxtori)
ich gehe nicht zur Arbeitez nêşonane karê
ich gehe wegez teknenane şonane (terknenane)
ich gehe zu Fuß nach Hauseez peya (lıngu ra) şonane çê
ich gehe zum Arztez şonane doxtori
 |<  <  >  >| 

 1  31  61  91  121  151  181  211  241 

Pêrine/Hepsi/Alles  |  Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  |  Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  |  English-Zonê Ma/Kırmancki


Copyright © D.E.Z.D.powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!