1
    
 


Zonê Ma/Kırmancki Qesebend - Wörterbuch
Pela Seri/Home  |  Pêrine/Hepsi/Alles/All  | Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  | Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  | English-Zonê Ma/Kırmancki  |  Fêlê/Fiiller/Verben/Verbs  |  Qeydi veng/Ses kayıtlı/Audio  |  Gramer/Grammatik/Grammar  |   Forum  |  Ad-On's  |                 Bexş/Bağış/Spenden/Donate  Pêrine/Hepsi/Alles  | Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki


Serbest Arama:
 ç   ğ   ı   ş   â   ê   î   û   İ   Ç   Ğ   Ş 17450 Zonê Ma/Kırmancki ARAMA Kelimeleri


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 |<  <  >  >| 

 1  31  61  91  121  151  181 

DeutschZonêMa/Kirmancki
ich arbeiteez gurinane (xebetinane)
ich bin kein Türkeez tırk niyan
ich bin müdeez qefeliyaiyane
ich bin müdehewnê mı yêno
ich brachte dich wegmı to berda
ich brachte siemı a ardêne
ich brachte sie hermı a arde
ich erreiche die Schule ez resena mektebe
ich finde das verlorene Buchez kıtavê vindbiyayi vinan
ich gab dir Büchermı kıtabi dêne to
ich gebeez danane (ez dan, ez don, ez danu)
ich geheez şonane
ich gehe mit dem Auto zur Arbeitez ebe arebe şonane kar
ich gehe mit dem Bus zum Einkaufszentrumez ebe otoboz şonane merkezê hêrinayeni
ich gehe mit dem Zug zur Arbeitez ebe tırene şonane kar
ich gehe nicht zum Arztez doxtori nêşonane (ez nêşonane doxtori)
ich gehe nicht zur Arbeitez nêşonane karê
ich gehe zu Fuß nach Hauseez peya (lıngu ra) şonane çê
ich gehe zum Arztez şonane doxtori
ich gehe zur Arbeitez şonane karê
ich gehe zur Schuleez şonane mekteb
ich habe (Volks-)Lieder gesungen mı lawıki vati [ç.]
Ich habe Bauchschmerzenzerre mı deceno
ich habe den Zug verpasstmı t(ı)rene remnê
ich habe dich gesehenmı to diya
Ich habe ein (Volks-)Lied gesungen mı lawıke vate
ich habe es gezeigtmı musna ra cı
ich habe es nicht gezeigtmı nêmusna ra cı
ich habe es nicht mehr in Erinnerungmı viri de nêmendo
ich habe gefundenmı di
 |<  <  >  >| 

 1  31  61  91  121  151  181 

Pêrine/Hepsi/Alles  |  Türkçe-Zonê Ma/Kırmancki  |  Deutsch-Zonê Ma/Kırmancki  |  English-Zonê Ma/Kırmancki


Copyright © D.E.Z.D.powered in 0.05s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!